Кои сме ние

Фирма "МЕРИ-СМИД 52" ЕООД е създадена през 2010 година. На 20 октомври тя е правоприемник на фирма ЕТ "Мери Смид", регистрирана на 20.06. 1990 година от Хасковския Окръжен Съд с всички пасиви, активи и разрешителни. От 1995 година дейността на фирмата е пройзводство и продажба на пластмасови изделия.

Качество

Ние се стремим да осигуряваме най-високо качество за нашите клиенти, осъзнавайки отговорността да развиваме, както успешен, така и социално отговорен бизнес към хората и околната среда.

Производство

Нашето производство съответства на всички европейски стандарти. Ние осигуряваме качествен контрол и екип от професионалисти за нашите висококачествени услуги и изделия.

Технологии

Ние инвестираме в нови технологии, както за да осигурим устойчиво развитие, така и за да отговаряме на потребностите на пазара, изискванията и очакванията на нашите клиенти.

Контрол на качеството

Съгласно Регламент /ЕО/ N:1935/2004 и Регламент /ЕС/ N:10/2011 "МЕРИ СМИД 52" ЕООД произвежда капачки и опаковки, предназначени за контакт с храни.

Нашите продукти се произвеждат от материали, които са без ограничения за обща и специфична миграция по Приложение 1 на Наредба N:2/23.01.2008г. и Регламент /ЕО/ N:1935/2004 за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни.

Няма влложени врщаства /добавки/, за които има ограничения по Приложения 2 на Наредба N:2/23.1.2008г. и Регламент /ЕО/ N:1935/2004.

159

Клиенти

9

Области

10

Материали

Високопроизводителни машини за PET бутилки

НОВО! Флакон за дезинфектанти

Предлагаме 100 ml флакони за дезинфектанти и за антибактериален гел с капачки. Също така  предлагаме и преформи с капачки Ф18.